logo

Planetary Wellbeing

 

La UPF es proposa esdevenir referència mundial en defensa de la idea de Planetary Wellbeing

La UPF llan?a un ambiciós programa internacional de generació i de transmissió de nou coneixement a l’entorn del concepte de Benestar Planetari.
Durant el darrer segle, la humanitat ha fet grans progressos en la millora del benestar de la societat; però aquests progressos s’han fet a costa d’una explotació dels recursos naturals a un ritme sense precedents, i han produ?t també desigualtats inacceptables en salut i riquesa.
Els estudis més recents sobre l’evolució del canvi climàtic

i la degradació dels recursos mediambientals ens mostren que ens trobem davant d’una situació d’emergència global, en què calen accions transformadores de naturalesa diversa.
La UPF s’ha proposat focalitzar les seves energies a donar resposta a aquesta situació que planteja reptes als diversos àmbits del coneixement i l’ensenyament de la Universitat:
des del de la salut, la biologia, la política, l’economia, les humanitats, les enginyeries, el dret o la comunicació.
és per això que la UPF inicia un

treball transversal i interdisciplinari a tota la Universitat, i que espera trobar el suport necessari per poder oferir propostes de solucions als governs, les empreses i les institucions del món.
Aquest projecte s’incardina també dins del marc més general dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, i suposa una aposta decidida de la UPF per assumir la seva responsabilitat com a centre d’excel·lència de recerca i docència internacional envers aquests objectius d’abast planetari.

 

La necessitat de ciutadans més actius amb el consum i producció d’energia centra la conferència inaugural de la 1a Jornada en Benestar Planetari


La UPF fa una declaració d’emergència climàtica en el marc del segon plenari de la iniciativa Benestar Planetari

La sessió també va comptar amb una conferència de Howard Frumkin sobre la salut del planeta i la presentació de la convocatòria per a projectes de recerca vinculats amb el benestar planetari


S’impulsa la “Ciutadella del Coneixement”, un projecte que convertirà l’àrea de la Ciutadella en un node de coneixement científic punter a Europa


La UPF aprova la primera convocatòria de projectes de recerca a l’entorn del Benestar Planetari


S'obre la convocatòria de premis per al millor TFG en Responsabilitat Social Corporativa i per als millors TFG i TFM en Benestar Planetari

Consulta les bases i presenta el teu treball fins al 5 i 6 de juliol


Benestar Planetari: Com fer front als reptes globals del Segle XXI

Nou curs del Campus Júnior UPF