Qualsevol membre de la comunitat universitària i de la ciutadania poden fer arribar mitjan?ant els formularis següents les propostes d’actuació o millora i suggeriments o queixes amb relació al funcionament de la Universitat.

Instruccions