Durada quatre cursos acadèmics en general; en alguns casos, quatre cursos més un o dos trimestres, depenent de l'itinerari personal.
Preu preu orientatiu de l'import de la matricula.
Places 30
Admissions

com accedir en aquests estudis.

Branca de coneixement
Art i Humanitats, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura.
Horaris

matí i tarda (en funció de les assignatures escollides).

Calendari
de setembre a juny
Crèdits
240 (distribució en funció del grau de destinació triat)
Idiomes
català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)
Lloc
campus de la Ciutadella, campus del Poblenou i campus del Mar
Organització
Secretaria del programa de Grau Obert